1866 yılında da I. Enternasyonal Cenevre'de toplanan dünya kongresinde aldığı kararla, bütün ülkelerin işçilerini 8 saatlik iş günü için elbirliği içinde mücadele etmeye çağırdı. Uluslararası çapta bir işçi eylemini örgütleme gücüne sahip olmayan I. Enternasyonal’in bu çağrısı bir dilek olarak kalmıştı. 20 yıl sonra Amerikalı işçi örgütleri bu çağrıya cevap niteliğinde bir girişimde bulundular.
Yazılar