Kozak yaylasında maden işletmeciliği hukuka aykırı Ekoloji
5.11.2012 14:30:18

Bergama Kozak Yaylasında, Koza Altın İşletmeleri A.Ş tarafından ‘Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi’ ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan ÇED olumlu belgesinin yürütmesi, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. 
 
Çevre Bakanlığı'nın 18.09.2009 tarihli ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açan İzmir-Bergama,Eşme, Sivrihiasar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi, verilen karara, “öncelikle Kozaklıların ve Bergamalıların, aynı zamanda tüm yaşam savunucularının sahip çıkmasını” istedi.
 
İzmir Tabip Odası’nda yapılan basın toplantısında süreçle ilgili bilgi açıklamalarda bulunan İzmir-Bergama,Eşme, Sivrihiasar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi Dönem Sözcüsü Dr.Oya Otyıldız, Hem yaşam alanlarını hem de Hukuk Devleti'ni kirleten Bergama-Ovacık Altın Madeni'ne yönelik mücadelemiz yaklaşık 20 yıldan bu yana sürdüğünü belirterek, “Köylülerinin toprağına, havasına, suyuna, yaşama sahip çıkmak amacıyla yıllarca sürdürdükleri onurlu direnişe, işletmenin kamu yararına aykırı olduğuna dair alınan onlarca mahkeme kararına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen söz konusu işletme 'ABD Büyükelçisi'nin müdahalesi' dahil pek çok hukuk dışı, antidemokratik yollarla faaliyetini sürdürdü. Ovacık'ta rezervin azalması üzerine, bu kez çevrede yeni ocaklar açılması yoluna gidildi. Bu kapsamda Kozak Yaylası'nda dört yerde maden ocağı açılmaya kalkışıldı” dedi.
 
Otyıldız, bu ocaklara verilen ÇED izinlerinin tamamı için Elele Hareketi bileşenleri ve EGEÇEP tarafından yargıya başvurulduğunu, bunlardan Uyuzkaya Maden Ocağı'na ilişkin iptal kararının daha önce alındığını, “ Şimdi de Yerlitahtacı Maden Ocağı'nın ÇED olumlu belgesinin yürütmesinin durdurulması kararını” aldırdıklarını açıkladı.
 
Maden, dereleri, denizi ve içme sularını kirletecek, erozyona sebep olacak!
 
Otyıldız, bu kararın yerine getirilmesi için başta İzmir Valisi olmak üzere ilgili tüm yetkililere çağrı yaparak, yasa gereği kararın en geç 30 gün içinde uygulanması gerektiğimi söyledi. Kararın uygulanması yanında, bölgedeki hazırlık faaliyetlerinin durdurulmasını ve ÇED iznine bağlı olarak verilen tüm izin ve ruhsatların geri alınmasını istedi.

Bergama,Eşme, Sivrihiasar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi Dönem Sözcüsü Dr.Oya Otyıldız, İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 21.09.2012 tarihli yürütmeyi durdurma gerekçesini ise şöyle özetledi; “Kararda, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, Yerlitahtacı maden işletme alanındaki faaliyetlerin Bergama deresini etkileyeceği, ayrıca Bakırçay dahil bölgedeki bütün yüzey ve yer altı sularının madenden etkileneceği, başta toz olmak üzere hafriyat sırasında ortaya çıkacak diğer katı ve sıvı maddelerin dereleri etkileyeceği böylece Bergama ve çevresinin suyunun kirleneceğinin; bitki örtüsünün tahribatı nedeniyle şiddetli ve çok şiddetli erozyon oluşacağının; faaliyet sahası içindeki zengin flora ve faunanın tahrip edileceğinin (ekosistemlerin rehabilite edilse bile tekrar aynı tür zenginliğe sahip olmasının ekolojinin temel prensiplerine aykırı olduğu yazılmış) tespit edildiği belirtilmektedir.”

 

0
Yorumlar...