Efemçukuru altın madeninin izni iptal edildi Ekoloji
21.12.2012 12:33:19

İzmir’in su havzası içinde yer alan Efemçukuru Köyü civarında işletilmesi amacıyla İzmir İl Özel idaresi tarafından 1 Haziran 2011 tarihinde verilen deneme izni ruhsatı, 1.İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu.

Konuyla ilgili olarak İzmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi tarafından İzmir Tabip Odası’nda yapılan açıklamada, “Efemçukuru Altın Madeni'nin Deneme İzni iptal edildi, Maden işletmesi hemen mühürlenmelidir!” çağrısı yapıldı.
 
İzmir-Bergama,Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi Dönem Sözcüsü Dr.Şeyma Gümüştüs tarafından yapılan basın açıklamasında, pek çok bilimsel rapora rağmen İzmir İl özel İdaresi tarafından 1.sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip, protestolar ve çağrılara cevap vermeye bile tennezzül edilmediğini hatırlatarak bu süreçte mahkemeye başvurduklarını aktardı.
 
Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez
 
İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 23.11.2012 tarihli kararında 'deneme izninin hukuka aykırı olduğuna karar verdiğini verilen ruhsatı iptal ettiği bilgisini aktaran Dr.Şeyma Gümüştüs, mahkemenin kararını okudu.
Mahkeme kararında özetle; "... Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nin Sağlık Koruma Bandı kenar başlıklı 80. maddesinde; “Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburidir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Buna karşın dava konusu madencilik faaliyetine ilişkin ruhsat sahasında bulunan özel mülkiyete konu Ahmet Karaçam’a ait, henüz kamulaştırılmayan 101 ada 407 ve 408 parsel sayılı taşınmazların sağlık koruma bandı sınırı içerisinde kaldığı ve kamulaştırmamış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, sağlık koruma bandı sınırı içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar kamulaştırılmadan verilen dava konusu deneme izninde hukuka uyarlık görülmemiştir, bu nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline..." karar verilmiştir.
 

İdari yargılama Usulü Yasası'nın 28.maddesi gereğince en geç 30 gün içinde kararın uygulanması gerektiğini belirten Gümüştüs, İzmir İl özel İdaresi Efemçukuru Altın Madeni için verdiği '24.05.2012 tarihli 49 sayılı 1.sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı'nı hemen geri almalı, İzmir Valiliği de derhal madeni mühürlemelidir” çağrısını yaparak konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi

0
Yorumlar...