Sabuncubeli tunel molozları yaşamı tehdit ediyor Ekoloji
7.1.2013 01:51:09

İzmir - Manisa karayolunun 21. kilometresinde inşaatı süren Sabuncubeli Tüneli’nin kazısında ortaya çıkan, radyasyon içeren, olgunlaşmamış kömür özelliği taşıyan molozların orman alanına ve orman özelliği gösteren alana dökülmesi doğa ve insan sağlığını tehdit ediyor.
 
4 kilometrelik 2 adet tünel inşaatında şu ana kadar 500 metrelik delme işlemi sırasında ortaya çıkan molozlar yakınında bulunan ormana ve orman özelliği gösteren alana dökülüyor.
 
Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Doğa ve Kültürel Yaşam Girişimi tarafından Ahmet Piriştina Kent Arşive ve Müzesi’nde bir sunumla bir yapılan açıklamada, “ileride felaketlere yol açacak olan bir uygulama yapılmakta” olduğuna işaret edildi.
 
İzmir Valiliği’ne sundukları dilekçeyi aynı zamanda basın metni olarak kamuoyuna açıklayan Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi sözcüsü Tuncay Karaçorlu, “Bu uygulama sonucu oluşan onlarca metrelik büyük bir tepe özelliği gösteren moloz yığınıyla orman alanındaki zeytin ağaçlarından, çam ağaçlarından ve diğer bitki örtüsünden oluşan bir tabiat dokusu, bir hayvan türü yok edilmiş ve yok edilmeye devam etmektedir” dedi.
 
Molozların, yasa dışı bir biçimde, doğal koruma alanı (sit alanı) bir orman bölgesine döküldüğüne vurgu yapan Karaçorlu, “bu uygulama sonucunda Gediz nehrine ulaşmakta olan dere yatağı yok edilmekte, dere yatağına yapılan bu yığınak sonucunda bölgede sel taşkınlarının oluşması kaçınılmaz olurken bu derenin bir su kaynağı olması özelliği de ortadan kaldırılmaktadır” dedi.
 
Yağan yağmurlarla toprağa ve yer altı sularına karışacak olan bu moloz içindeki tehlikeli yapıların, havaya da karıştırarak bulunduğu bir bölgenin de dışında çok geniş bir bölgeyi etkileyeceğine dikkati çeken Karaçorlu, İzmir Valiliği’nden “Gerek dökülen moloz alanının önemli bir kamu alanı olması, gerekse az önce bir kısmını saydığımız korkunç tehlikelerin bir an önce durdurulması ve ilgililer hakkında gerekli işlemin yapılmasını” istedi.
 
12 Ocak’ta Beşyol köyünde buluşma var
 
Daha sonra söz alan, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ahmet Kenan Öztan ise “bir yol çalışması yapılacağı zaman önce projenin planı hazırlanır. Zemin etütleri yapılır. Hafriyatların biyolojik etütleri yapılarak, dökülecekleri en uygun alan belirlenir. Proje, kamuoyu denetiminden sonra işleme konur” dedi. Öztan, Türkiye’de işlerin olması gereken şekilde değil de ‘yaptım oldu’ biçiminde yürütüldüğünü söyleyerek, Sabuncubeli alt geçidi inşaatı da bir plan dahilinde değil, yaptım oldu biçiminde sürüyor. Olgunlaşmamış kömür özelliğindeki radyasyon içerikli moloz yığınları, sit alanı olan orman bölgesine dökülmesi, ileride insan yaşamında büyük tehlike oluşturacaktır” dedi.
 
Basın toplantısı ve sunum sonrası, katılımcılarla, konuya  ilişkin bir oluşturulan girişim oluşturuldu. Moloz atıklarından etkilenen, Beşyol ve Karaçam köylerinin muhtarlarının da içinde olduğu girişim, Doğal Ve Kültürel Yaşam Girişimi’nin ve Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin eş yürütücülükleriyle sürdürülecek.

Girişim,  moloz atıklarından etkilenen köylülerle, Beşyol köyü meydanında, 12 Ocak 2012 Cumartesi günü bir buluşma yapılması kararlaştırdı.

 

 

0
Yorumlar...