Anayurdum Viraneye Çevrildi Yazılar
4.8.2014 10:47:35, Hişmetullah Teberzedi

Bugün cezaevinde ailemle görüşüp dışardaki haberleri duyduktan sonra, dışarıda olanların durumu bizden epeyce kötü olduğunu kaçıncı kez olarak hissettim ve dışarıda olmayı arzuladım. Keşke ailem ve halkımla birlikte onların yaşadığı sefalet ve yoksulluğa ortak olurdum! Keşke onlarla birlikte olup, milyonlarca İranlı'nın evsizlik, açlık ve parasızlık acısını, tedavi harçlarını ödeyemeyen sevdiklerini hastane kapılarında endişe eden binlerce insanın düşkünlüğünü yakından algılardım.
Doğrusu hangi ülkeyi bulabilirsiniz ki doğal ve yeraltı depoları, madenleri, maddi ve insan kaynakları bakımından Dünya’da ilk sıralarda olup, ancak devlet ve hükümeti ayda ve yılda halkın temel ihtiyaçlarını yüzde 20 ve 30'dan fazla arttırıp, yurt ve milleti aşırı pahalılık ve enflasyona sürüklesinler?
Hangi ülkeyi tanıyorsunuz ki hükümeti gizlice hırslı nükleer programını başlatmakla, kendi halkına milyarlarca dolarlık hasar verip, sonuçta ülkenin insanlarını kapsamlı uluslararası ambargolarla karşılaştırıp, herkesten çok da lideri sorumsuzca davranışlarla bu ve bunun gibi ulusa aykırı politikaların sürdürülmesine inatla ısrar etsin?
Hangi ülkeyi tanıyorsunuz ki banka fonlarından 32 milyar doları, borçlarını iade etmeye '"hazır olmayan" yaklaşık 500 kişinin elinde olup, diğer tarafta ise gece ekmeğine muhtaç olan milyonlarca insan, günlük masraflarını karşılamakta zorluk çeksinler?
Hangi ülkeyi tanıyorsunuz ki hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk, hükümetin idari ve mali yapısını kapsayıp, tazirat yargıcından tutun ta eski polis başkanına kadar, başkentin savcısından bankacısına, eski cumhurbaşkanı yardımcısı, milletvekili ve komutanına kadar, hepsi büyük milyarlık ihtilâslara karışsınlar, ancak orta sınıf insanlar birkaç yüz dolarlık avans almaya bile imkan bulamasınlar?
Hangi ülkeyi tanıyorsunuz ki kasıp kavurmak, rantçılık ve rüşvetçilik hakem sınıfın, önderlerin, küçük ve büyük hükümdarların özelliklerinden olup, hükümetteki en hassas mevkilerde görev alan en niteliksiz kişiler ve gruplar, ekonomi ve siyaseti iflasa götürüp, toplumu da krize batırsınlar?
Hangi ülkeyi tanıyorsunuz ki lüks, zenginlik ve güç tatbikatları gösteren soyguncu, rantçı, haydut ve ilişkilisi ortalarda özgürce dolaşıp hatta ödüllendirilip ve imtiyaz verilmiş, ancak gazetecisi, hürriyetçisi ve adaletkâri ya içeride ya da evinden ve yurdundan avare olsun?
Evet burasıdır benim anayurdum! Askeri, güvenlik ve ekonomik kurumları, bütüncül, cahil ve dogmacı din adamları ile el ele tüm ulusal ve devlet olanaklarını tekelleştirip, yayılmakta olan iç ve dış işlerine yasadışı maceracı müdahalelerle, dünyadan para sızdırırken, sahiden de bir milleti rehine almışlardır.
Bu iktidar mafyası, bir gün nükleer teknolojisinden "devredilemez hak" olarak bahseder ve ülkeyi uluslararası ambargolara batırır, öteki gün ise "kahramanca esneklik” ten söz açar. Böylece kendi kanaatiyle zaman kazanıp, ezilen mazlum İran milletini sağmak üzere iktidarda kalmaya fırsat bulacak, halkın fakirlik, ahlaksızlık, fuhuş yapması ve yozlaşmasına seyirci kalıp bu durumdan olabilecek her türden zevk alacaktır!
Evet bu soysuz zalim kabilesi, anayurdumu viraneye çevirmiş, milleti yokluk, çaresizlik, dehşet ve baskı altında felce uğratmıştır. Çeşitli gruplar, partiler ve seçkinleri parçalara ayırarak zayıf duruma düşürüp, tabi ki bir kısmını yaptığı hileler sayesinde "ümit ve hikmet" serabına götürerek her gün yeni bir oyunla oyalayacaktır. Son oyunlarından malzeme sepetin dağıtılması (1) ve nakit para yardımı oylamasıydı. (2)
Şimdi de halkı nükleer görüşmelerin sonuçlanmasına kadar bir yıl daha bekletirken, onun yararına değil de rejimin iktidarda kalması için bir açılışı muhtemel görüyor. Yerinde oturup gözlerini gardiyanların eline dikip merhametini dilenen, esirlik, fakirlik ve çaresizlik kilitlerinin açılması için ayağına düşen milletin kaderi budur.
Hişmetullah Teberzedi - Mayıs 2014 - Rejayişehir cezaevi
Kaynaklar:
Farsça: http://irandf.com/index.php/en/8-2014-04-22-03-09-16/63-2014-05-08-22-04-30
İngilizce: http://jdiran.blog.com/?p=414
 
(1) Şubat 2014'te başlayan yaklaşık 30 dolarlık malzeme sepetinin dağıtılmasından fotoğraflar:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921113001369
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13921113001386
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13921113001237
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13921113000695
Sırada bekleyen insanlarla alay eden polis ve askerler:
http://news.gooya.com/society/archives/174783.php
 
(2) Maddi bünyesi iyi olanların kendi isteğiyle para yardımından vaz geçmelerine dair yapılan propagandalar sonucu, toplam kayıt edenlerin sayısı İran nufusunu aştı! Miktari ise 4 yıldan beri kişi başına aylık 15 dolar olarak belirlenmişti.
Petition:
http://tinyurl.com/heshmat
 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
Yorumlar...