Buca Kaynaklar'da taş ve kil ocağı girişimine halk tepkisi Kent
8.9.2014 17:14:39

Buca Kaynaklar'da Taş  ve Kil Ocağı Girişimine Halk Tepkisi

Buca Kent Konseyi'nin çağrısı ile bir araya gelen Bucalılar, Kaynaklar bölgesinde yapılmak istenen kil ve taş ocağına izin vermeyeceklerini söylediler.

Buca Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’da katıldı. Piriştina, Kaynaklar'da taş ve kil ocağı yapımına karşı olduklarını; bu mücadelede Kaynaklar halkının ve Kent Konseyinin yanında olduklarını söyledi. Bir ağacın ne direnişlere yol açtığını görmemişler ki böyle bir işe kalkışıyorlar. Ama siz gösterdiniz ki biz Buca’da bu tip eğilimlere geçit vermeyiz. Sermaye ne kadar büyük olursa olsun, bizim Buca’da kesilecek bir ağaç ve kirletilecek bir çevremiz yok dedi.

Buca Kent Konseyi adına yapılan açıklamayı Buca Kent Konseyi Başkanı Avukat Mürüvet S. Balcılar yaptı. Balcılar, “taş ve kil ocakları yerleşim merkezi İle iç içe olup orman alam üzerindedir. Kuzeybatı rüzgarları, kurulacak ocakların tozunu buraya taşıyıp cennetimizi cehenneme çevirecektir. Burada yaşayan yurttaşlar ve doğal çevre açısından telafisi imkansız zararların oluşması kaçınılmazdır. Batıçim A.Ş. sahipleri ve sermayedarları rahat bir yaşam sürdürsün diye burada yaşayan insanlarımızın sağlığı yaşam hakkı yok sayılmaktadır” dedi.

Anayasal Suç İşlenecek

Anavasa’nın 56. maddesinde yer alan "herkes sağlıklı ve dengeli yaşam hakkına sahiptir " 169. maddesinde "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz" ifadelerini hatırlatan Balcılar, “açıkça anayasayı ihlal ettiğiniz konusunda sizleri bir kez daha uyarıyoruz, suç işliyorsunuz” dedi.

Kaynaklar'da ocak için tahsis edilen 49 dekarlık alanın ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edildiğini söyledi söyleyen Balcılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valilik onayıyla devam eden süreçte daha önce ÇED raporuna gerek olmadığına dair kararın 2014 yılı başında reddedildiğini ve ÇED zorunluluğu getirdiğini söyleyerek ÇED toplantısını yaptırmamayı hedeflediklerini vurguladı.

ÇED Toplantısı İçin Katılım Çağrısı

11 Eylül'de yapılması planlanan ÇED toplantısını yaptırmayacaklarını söyleyen Balcılar, herkesi 11 Eylül'de Kaynaklar Köyü Meydanı'nda ÇED toplantısını yaptırmamak için yanlarında olmaya davet etti. Birinci derece doğal sit alanı olan Tahtalı Barajı Uzak Mesafeli Koruma Havzası içerisinde kalan Kaynaklar'da yapılacak taş ve kil ocağının bölgeyi olumsuz etkileyeceğini tekrar ederek açıklamasını tamamladı.

Açıklamaya katılan Kaynaklar sakinleri de Işıkkent'teki fabrikaların yarattığı tahribatı örnek vererek orada yaşanan hastalıkların ve çevre sorunlarının köylerinde yaşanmasını istemediklerini, ocağın açılmasını engellemek için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.

0
1
2
3
4
Yorumlar...