4 Şubat’ta avukatlar duruşmaları boykot ediyor Haberler
1.2.2011 17:12:33

Sema Pekdaş, Hükümetin 2007 yılında Yargıtay Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda bekletilirken, Yargıtay ve Danıştay'ın yapısında köklü değişiklikler yapılmasına yönelik yasa tasarısını gündeme getirdiğini belirterek, "21.01.2011 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni tasarı, 25.01.2011 tarihinde Adalet Komisyonu'na gönderilmiş, komisyonda da gereği gibi tartışılıp görüşülmeden jet hızıyla 29.01.2011 tarihinde kabul edilmiştir" dedi.

Tasarıya, Yargıtay ve Danıştay'da bekleyen dosya sayısının fazlalığı, dosyaların incelenmesinin çok uzun sürüyor oluşu ve bu durumun da adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinin gerekçe olarak gösterildiğine işaret eden Pekdaş, "Gerekçede ileri sürülenlerin aksine, tasarının mevcut durumu düzeltmeyeceği gibi sorunu çözecek yargı reformunun bir parçası olarak da kabul edilemeyeceği bizzat tasarının kendisi ve gerekçesi ile ortaya çıkmaktadır" dedi. Pekdaş, “Yasal olmasa bile, dairelerin tümünün iki ya da üç heyet halinde çalıştıkları şeklindeki gerekçede var olan kabul göz önüne alındığında dahi; heyet sayısını ikiye çıkarmayı düzenleyen değişikliğin esasen mevcut fiili durumu yasal bir statüye kavuşturmaktan başka bir sonucu olmayacağından dosyaların incelenme süresi üzerinde herhangi bir olumlu etkisinin olmayacağı da açıktır” diye konuştu.
 
Açıklamada, Tasarı üzerindeki tartışmanın Yargıtay'da dosya inceleme süresi ve tutuklu sanıkların durumu gibi kamuoyunun da tepkisini çeken başkaca noktalara çekilerek, asıl amaçlanan değişikliklerin tartışılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı ve söz konusu değişiklik hükümlerinin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığına yer verilerek değişikliklerin sakıncaları maddeler halinde sıralandı.
 
İzmir Barosu olarak, bağımsız yargıyı korumak ve mahkemelerin iş yükünü azaltarak, Yargıtay'ı bir içtihat mahkemesi olarak kabul eden gerçek bir yargı reformunun hazırlanabilmesi için yargıç, savcı ve avukatları temsil eden çalışma grubu oluşturulmak suretiyle yapılacak bir reform çalışmasının içerisinde yer almaya hazır olunduğunun belirtildiği açıklamada, Baro olarak yapılacaklar şu şekilde sıralandı:
 
 
·         ”Söz konusu tasarının gerçek amacının kamuoyuna anlatılması ve yasalaşmasının engellenmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı,
 
·         Gerçek bir yargı reformu için yeni bir çalışma başlatılmasının zorunlu olduğunu,
 
·         Yalnız karşı çıkan değil aynı zamanda inşa eden bir anlayışa sahip olmamız nedeniyle yapılacak reform çalışmalarında bağımsız bir yargının inşası için tüm gücümüzle var olacağımızı,
 
·         Parlamento çoğunluğuna dayanarak her türlü yasa değişikliğinde toplumun diğer kesimlerini yok sayan ve her türlü düzenlemeleri "torba yasalarla" gerçekleştirerek sağlıklı bir tartışma ortamını engelleyen iktidar anlayışına karşı olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz”
 
Sorunun çözümüne ilişkin olarak;
·         “Çözümün yüksek yargıda üye ve daire sayısını artırmaktan değil, ilk derece mahkemelerini güçlendirmek ve güçlü ve çok sayıda istinaf mahkemelerinin işlerlik kazandırılmasından geçtiğinin bilinciyle.
 
·         Yargının kurucu unsurlarının görüşü alınmadan gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü yenileştirme çabasının ölü doğmuş olacağı düşüncesiyle.
 
·         12 eylül faşist darbesinin ürünü Anayasa'nın bir uzantısı olan ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran uygulamaların temeli olarak karşımıza çıkan, Adalet Bakanı ve müsteşarının HSYK'da bulunması ve bakanlık çalışanlarının da üye olarak seçilebilmelerine yönelik düzenlemeler kaldırılmadan,
 
·         Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde Cumhurbaşkanı'nın etkisini ortadan kaldırmadan gerçek yargı bağımsızlığının sağlanamayacağı” şeklinde belirtildi.
 
 
İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş açıklamasını, "siyasi iktidarlara bağımlı bir yargı"yı kabul etmeyeceklerinin ihtarı olarak ‘Sürekli ve Gerçek Adalet İçin Bağımsız Yargı Kaçınılmazdır’ diyerek 4 Şubat 2011 Cuma günü, tutuklu dosyalar hariç olmak üzere 1 gün süreyle duruşmalara girmeme eylemi yapacaklarını, tüm hukuk örgütleri ile binbir güçlük içerisinde görev yapmaya çalışan hakim savcıları da bu eylemlerine destek vermeye çağırarak tamamladı.

 

 

0
Yorumlar...