Saraylara değil halka bütçe Emek
10.12.2014 22:10:09

Saraylara Değil Halka Bütçe

TBMM genel kuruluna sevk edilen 2015 yılı bütçe tasarısına karşı KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından "Savaş, yoksulluk, talan bütçesine karşı halk için bütçe" şiarıyla 13 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek mitinge İzmir’den katılım çağrısı yapıldı.

KESK İzmir Şubeleri Platformu tarafından Karşıyaka’da bir yürüyüş ve basın açıklaması ile yapılan çağrı için kamu emekçileri Karşıyaka İZBAN İstasyonu önünde bir araya geldiler. Karşıyaka çarşı boyunca AKP iktidarının bütçe anlayışını protesto eden sloganlarla yapılan yürüyüş İskele karşısında sona erdi. Burada,   KESK İzmir Şubeleri Platformu Dönem Yürütmesi adına, Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç bir açıklama yaptı.

Kılıç, açıklamasına başlarken hükümet tarafından hazırlanan güvenlik paketinin ilk uygulaması ile Yüksekova’da  polis tarafından sıkılan kurşunla Rojhat Özdel’in öldürüldüğünü hatırlattı ve “bu paketle bugün Yüksekova’da Rojhat Özdel öldürüldü. Yarın Karşıyaka’da bizlerden birileri öldürülebilir” dedi.

11 Yıl Içinde Kamu Emekçilerinin Maaşlarında %23'lük Kayıp Var

Hasan Ali Kılıç, meclise sunulan bütçe tasarısının antidemokratik hazırlanış biçiminden, içeriğine kadar itiraz ettiklerini, taleplerine tamamen kulağını tıkayan hükümetin, tıpkı diğer bütçelerde olduğu gibi 2015 yılı bütçesiyle de kaynakların nasıl toplanacağına, nasıl bölüştürüleceğine ve kimin payına ne kadar düştüğüne tek başına karar verdiğine dikkati çekti.

Kılıç, bütçeyi “AKP hükümetinin 2015 yılı bütçesi ile de halktan topladığı ağır vergilerle kendi otoriter, baskıcı ve sömürücü düzenini inşa ettiği; işçilerin, emekçilerin kazanımlarına, halkın birikimlerine ve de yaşam alanlarına göz diktiği açık ve net bir şekilde görülmektedir” ifadeleriyle özetledi. Kılıç, haklara göz diken torba yasalar, piyasalaşmayı kutsayan dönüşüm politikaları, çalışma yaşamını cehenneme çeviren uygulamaların her geçen gün hız kazandığını işaret ederek, “En iyimser araştırmalar bile son 11 yıl içinde kamu emekçilerinin maaşlarında %23'lük bir kayıp yaşandığını ortaya koyarken, AKP-Memur Sen tarafından yapılan 2014 yılı satış sözleşmesinden kaynaklı olarak kamu emekçilerinin zararı büyürken °/03+31Iük zam demek, emekçilerle alay etmek, emeklerini aşağilamak demektir” bilgilerini aktardı.

Kamu Emekçilerinin Talepleri

"Emekten Yana Halk için Bir Bütçe!" talebi ile en geniş emekçi kesimlerle, toplumun tüm ezilen kesimleriyle ortaklaştırarak 13 Aralık'ta Ankara'da merkezi bir miting gerçekleştireceklerini söyleyen Hasan Ali Kılıç, taleplerini: “Bütçe, gelir dağıtımını daha da bozucu değil, gelir dağılımındaki adaletsizliği giderici bir işleve sahip olmalıdır.

• Bütçenin hazırlanmasında demokratik süreçler işlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bütçe hazırlık süreçlerinde yer almalıdır. Halkın bütçe oncelikleri konusunda kararlara katılımını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.

• Silahlanma, şiddet ve savaş politikalarına dayanan bütçe anlayışından vazgeçilmelidir.

• Gelir dağılımında adaletsizliği pekiştiren dolaylı vergiler tamamen kaldırılmalı, ortaya çıkacak kaynak ihtiyacı sermaye ve servetten alınacak vergilerle karşılanmalıdır.

• Kamu emekçilerinin başta ücretleri olmak üzere bütün hakları özgür toplu pazarlık süreciyle belirienmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhal yeniden toplusözleşme masasına oturmalıdır.

• Eğitime ve sağlığa ayrılan pay toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artırılmalıdır” şekinde sıraladı.

Paranın, Yolsuzluk ve Adaletsizliğin Saltanatına Karşı Ankara’ya

Kılıç, açıklamasını “kendilerine saray, han, hamam, milyonlarca emekçiye günlük 1 lira zammı reva görenlere; ekmeklerimizi küçültürken sarayiarını büyütenlere; yağmacılara, talancılara, halka hizmet etmeyi değil sermayeye uşak olmayı tercih edenlere karşı, paranın, yolsuzluk ve adaletsizliğin saltanatına karşı çıkan tüm halkımızı 13 Aralık'ta Ankara'da yapacağımız mitinge davet ediyoruz” çağrısıyla tamamladı. 

0
1
2
3
4
5
Yorumlar...