Çiğli Belediye İşçileri Taşeron Tehlikesine Karşı Ayakta Emek
13.12.2014 02:34:12

Çiğli Belediye İşçileri Taşeron Tehlikesine Karşı Ayakta

Çiğli Belediyesinin Kafesan adlı şirketinin borçları nedeniyle altı ay önceki Belediye ihalesine girememesi üzerine kazanılmış hakları yok edilmiş Belediye şirketi Çibel’de çalışan işçiler, 15 Aralık’ta 3 yıllığına yapılacak ihalenin taşerona gitmemesi için belediye yönetimine uyarı eylemi yaptılar.

Taşeron tehlikesiyle karşı karşıya olan Çiğli Belediyesi işçileri, belediye önünde eylem yaptılar. Öğleye doğru çalıştıkları bölgelerden, şantiyeden ve bürolardan gelerek Belediye binası önünde toplanan işçiler, burada alkışlar ve sloganlar eşliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın açıklaması DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Naci Çetin tarafından okundu. Arkasından DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da bir konuşma yaptı. Yapılan açıklamalarda, belediye hizmetlerinin yürütülmesi için 15 Aralık 2014 Pazartesi günü yapılacak ve 1 Ocak 2015’ten itibaren 3 yıl boyunca geçerli olacak ihaleyi Çiğli Belediyesine ait Kafesan Şirketi’nin almasını istediklerini belirttiler. 

İhaleyi Kafesan dışında taşeron bir firmanın alması durumunda, Çiğli’de iş barışının söz konusu olamayacağı ifade edilen açıklamada, taşeronun işçiler için açlık, sefalet, iş ve gelecek güvencesinden yoksunluk demek olduğu belirtildi. Böyle bir durumun kendilerince asla kabul edilemeyeceği,  Kafesan’da sendikalı, toplu sözleşmeli çalışmakta kararlı olunduğu vurgulandı. Taşeronlara seslenen işçiler “ekmeğimize, geleceğimize göz dikenlere İzmir’i dar ederiz’’ sözleriyle sert uyarılarda bulundular.

Konuşmalar sırasında işçiler sık sık ‘’Çiğli’de Taşeron İstemiyoruz’’, ’’Çiğli’de Taşerona Geçit Yok’’, ’’İş Ekmek Yoksa Barış da Yok’’, ’’Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz’’, ’’Direne Direne Kazanacağız’’ sloganları attılar. Eyleme DİSK Genel-İş şubelerinin yöneticileri, DİSK Birleşik Metal-İş şube yöneticileri ve birçok işyeri temsilcisi de destek verdi. Eylem alkışlar ve sloganlarla sona erdi.

İşçiler halen, daha önce var olan toplu sözleşmeden kaynaklı sosyal haklardan yoksun olarak yine belediyeye ait Çibel Şirketinde çalışıyorlar. Çibel işçileri, daha önce çalıştıkları Kafesan Şirketi vergi ve SGK borçları nedeniyle altı ay önceki ihaleye girememiş, bu nedenle büyük hak kayıplarına uğramış bir halde Çibel’e geçmek zorunda kalmışlardı. Son çıkan Torba Yasayla birlikte Kafesan borçlarını yapılandırarak ihaleye girebilir hale gelmiş durumda. Kafesan’ın ihaleyi kazanması, işçilerin hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

0
1
2
3
4
Yorumlar...